واحد مهندسی

واحد فنی مهندسی شرکت اخشان با برخورداری از پرسنل متخصص، ابزارهای جدید و روش های مدرن توانسته نیاز خودروسازان کشور را در کوتاهترین زمان پاسخکو باشد، از اهم فعالیت های این واحد می توان به طراحی محصولات منطبق با استانداردهای مشتری و ساخت ابزار و خطوط و طراحی فرآ یندهای تولید آن محصول اشاره نمود.