واحد نساجی و رنگ تسمه کمربند ایمنی

این واحد با نصب و راه اندازی ماشین آلات پیشرفته و مدرن بافندگی (Muller سوئیس) و رنگرزی و تکمیل تسمه (Mageba آلمان) و همچنین بهره مندی از دانش فنی کارشناسان خود ، به عنوان اولین تولید کننده تسمه low Friction) کمربند ایمنی فعال می باشد.