واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت اخشان ضمن آنکه بصورت آکرودیته اداره استاندارد کشور فعالیت می نماید، با دارابودن تجهیزات متعدد مطابق استانداردهای ملی پژو و KIA و همچنین تست های خاص Autoliv از توانایی انجام کلیه تست های مورد نظر مشتریان خود با داشتن تاییدیه به ایشان برخوردار می باشد.