جهت جابجايي انواع بار با ظرفيتهاي مختلف در عرضهای ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ سانتی متر به صورت تک لایه (با ظرفیت ۱ الی ۱۴ تن) و دو لایه (با ظرفیت ۳ الی ۳۰ تن)